Ganzirri, il Peloro e lo Stretto di Messina

Il sito della riviera Nord di Messina, da Paradiso a Rodia

Home > Cultura e tradizioni > I ricordi degli anziani > Soprannomi tipici di Ganzirri

Soprannomi tipici di Ganzirri

domenica 5 agosto 2007

Bruciacase, Barile, Murino, Para para, Funcitta, Cunigghiu,
Giallinedda, Pidazzi, Sciallottu, Sciaveri, U giaddinaru,
A ciaunedda, U mignuni, U iudici,
Pippinu u tunnu, A nipò, I vannelli, I tarigghiari, U pisciacitu,
U monicu, Petru u niru, U ghiagghìu, I livi, A gazzusara,
U ricchìceddu, U checcu, U pricipitu, I patagna, Santu ciuscia,
U cacaniru, U ciaramiddaru, U nonnu, U saragottu,
Cogghiu i cucuzza, U iancu, I fidillini, Cicciu u titicchìu,
Cicciu u spagnolu, A matteuzzo, U bersagliere, U canariu,
I lappera, U liapica, A tracina, I chichira, I piri, U stuppagghiu,
Pedi i papira, I calavisì, I pipa, U piparu, I michiluni, U stagnataru,
I brizziti, I farao, I pilusi, Cichinnia, Laghitina, Occhi i iattu, U naru, Francazzu, Bla blau, Pascalinu u pecuraru, Pastasciutta, U papagnu,
A baccaiola, A pitraccula, I palemmi, I vannitti, I Sarachi, I Murina, Rattarola, Cozzu manciatu, Pippu Binnaddu, Luppinedda, I Macchisi Bavastrelli, U Patr’atennu, I Puddicchi, U mpacchiti, U zicchinu, I Pileri, I Panedda, I pecurara, I lumiunara, Sciancaiaddini, u ’mmudduzzu, I nanelli, I pacciuddi, U cidduzzu, I ciurera, I mammurini, I fariledda, Cannata, U maialina, U maiali, I fallacchi, I miricani, U barileddu, Pidazzi, I cona.

Un messaggio, un commento?

Forum solo su abbonamento

È necessario iscriversi per partecipare a questo forum. Indica qui sotto l’ID personale che ti è stato fornito. Se non sei registrato, devi prima iscriverti.

Collegamentoregistratipassword dimenticata?